Kiểm tra, kiểm soát

Tạm giữ nhiều hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa

Đội QLTT số 4 - Cục QLTT Vĩnh Long tạm giữ 55 kiện hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa