Phát hiện, xử lý DNTN xăng dầu có trụ bơm xăng có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực

Đội QLTT số 3 – Cục QLTT Vĩnh Long phát hiện, xử lý DNTN xăng dầu Dĩ An có trụ bơm xăng có chứng chỉ kiểm định hết hiệu lực

Ngày 25/3/2021 Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra DNTN xăng dầu Dĩ An, địa chỉ: ấp Tường Trí, Nhơn Bình, Trà Ôn, Vĩnh Long. Qua kiểm tra tại DNTN xăng dầu Dĩ An trụ bơm xăng 95-III có chứng chỉ kiểm định (tem) đã hết hiệu lực từ tháng 3/2019. Đoàn kiểm tra niêm phong tạm giữ trụ bơm xăng Ron 95-III kiểu ATC-TOK số 071, NSX: 2007. Qua xác minh làm việc, Đoàn kiểm tra xác định giá trị theo giá trị phương tiện đo mới cùng chủng loại tại thời điểm vi phạm hành chính là 37.000.000đ. Ngày 01/4/2021 Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với DNTN xăng dầu Dĩ An với số tiền 7.500.000đ./.

Đội QLTT số 3
Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long