Lịch tiếp công dân của Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long

Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần

Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tiếp công dân thường xuyên từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần (trừ các ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).

Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long tiếp công dân định kỳ vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng, nếu trùng vào ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật hoặc các ngày nghỉ lễ thì tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo.

Thời gian tiếp công dân: Buổi sáng từ 07 giờ đến 11 giờ. Buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ.

Địa điểm tiếp công dân: Trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long. Địa chỉ: số 35, đường Nguyễn Trung Trực, Phường 8, Thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long./.

Xem nội dung văn bản tại đây

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường Vĩnh Long