Tin tức sự kiện

Kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021

Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021